Hva er MVP (Minimum Viable Product)? – Kort forklart

En MVP baner vei for vellykket etablering av mange programvareprodukter. Med en MVP har du muligheten til å teste ideèn din uten stor risiko.

Introduksjon til MVPer

MVP (Minimum Viable Product) baner vei for vellykket etablering av mange programvareprodukter. Med en MVP kan du måle etterspørselen, og teste ideen din, uten risiko for å bruke betydelige ressurser på full utvikling.

Under forklarer vi kort og godt hva en MVP er, og fordelene med å velge denne tilnærmingen.

Hva er en MVP?

En MVP er en versjon av produktet ditt, men med funksjonalitet av minimal kompleksitet, akkurat nok til å få innledende tilbakemeldinger, og informasjon, fra kunder. Som gir grunnlag for videre utvikling. Med en MVP kan du teste ideen din, og tilpasse den slik at den svarer så nøyaktig som mulig til behovene som målgruppen din har.

En velutviklet MVP er ikke en raskt sammensatt applikasjon – det må være en komplett, brukbar programvare. Tenk på det som et lite epletre (MVP), som du verner om og pleier. Over tid blir det større og bærer mer frukt, som du enkelt kan selge senere.

Et lite og underutviklet tre vil derimot neppe bære salgbar frukt. Det er det samme med en MVP. Den bør alltid strebe etter kvalitet og funksjonalitet.

Definisjon

Minimum Viable Product er et konsept fra Lean Startup som understreker viktigheten av læring under utviklingen av nye produkter. Eric Ries, definerte en MVP som den versjonen av et nytt produkt, som lar et team samle inn mest mulig informasjon om brukerne, med minst mulig innsats. Denne kunnskapen kommer i form av om kundene dine faktisk vil kjøpe produktet ditt.

Et sentralt premiss bak ideen til MVP er at du produserer et faktisk produkt (som kan være så enkelt som en landingsside, eller en tjeneste som ser ut til å være automatisert, men som er fullstendig manuell). Dette kan du tilby kundene og observere deres faktiske oppførsel med produktet, eller tjenesten. Å se hva folk faktisk gjør med hensyn til et produkt, er mer pålitelig enn å spørre folk hva de ville gjort.

Fordeler

Hovedfordelen med en MVP er at du kan få forståelse for kundenes interesse for produktet ditt, uten å utvikle produktet fullt ut. Da kan du raskt finne ut om produktet ditt vil appellere til kundene, og mindre tid og penger blir brukt på et produkt som ellers ikke vil lykkes i markedet.

MVP hjelper deg med:

  • Å validere produktidéhypoteser.
  • Legg raskere til nye funksjoner.
  • Presenter nye produkt utgaver til tidligere brukere (Early adopters), for å teste disse raskt. MVP er den korteste ruten som gir mest verdi til dine første kunder, samtidig som den gir nyttig informasjon til deg.
  • Test produktet/markedstilpasningen før du bygger et fullverdig produkt.
  • Samle levedyktige data om brukeratferd, for å forme fremtidige produkt initiativer, og videre markedsstrategi frem mot lansering. MVP-er kan brukes som en viktig komponent i produkt prioritering prosessen, for å hjelpe deg med å ta informative beslutninger.
  • Få et bruker grunnlag før du lanserer.
  • Unngå å sløse vekk unødvendige ressurser, som ellers ville vært brukt på ideer som ikke fører noen vei.

Potensielle kostnader

Riktig bruk av en MVP betyr at et team dramatisk kan endre et produkt som de leverer til kundene, basert på tilbakemeldinger. Meningen med MVP er at teamene blir i stand til å gjøre målrettet arbeid, med nyttige tilbakemeldinger, som hjelper dem å unngå å jobbe med funksjonalitet, eller et produkt, som ikke treffer markedet.

Vi følger ditt prosjekt tett hele veien fra start til slutt

Book et møte med oss