Hva er en web app (webapplikasjon)?

En web app (Webapplikasjon) skiller seg fra PC- og mobilapplikasjoner, ved at applikasjonen er tilgjengelig i nettleseren.

Litt om webapplikasjoner (web apper)

En web app (Webapplikasjon) skiller seg fra PC- og mobilapplikasjoner, ved at applikasjonen oppbevares på eksterne servere og er tilgjengelig gjennom en nettleser, fremfor å lagres og åpnes på din lokale enhet.

Det er ikke utenkelig at du har brukt en web app uten å være klar over det, da mange nettsider utnytter web apper for å utføre spesifikke funksjoner for brukere. Eksempler på web apper du kanskje kjenner til er Gmail, Facebook, Amazon og Netflix.

Mange, men ikke alle, nettsider inneholder web apper. På mange måter kvalifiserer enhver nettside som utfører en funksjon for brukeren, som en web app.

Webapplikasjoner kan utformes for en lang rekke bruksområder, og kan brukes av alle; fra en organisasjon til en person. Noen web apper kan bare nås av en bestemt nettleser; men de fleste er tilgjengelige uansett nettleser.

Hvordan web apper fungerer

En web app trenger ikke å lastes ned, siden de er tilgjengelig via et nettverk. Brukere kan få tilgang til en webapplikasjon via en nettleser som Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Safari.

For at en web app skal fungere, trenger den en webserver, applikasjonsserver og en database. Webservere administrerer forespørslene som kommer fra en bruker, mens applikasjonsservere fullfører den forespurte oppgaven. Databaser brukes til å lagre all nødvendig informasjon.

Webapplikasjoner har vanligvis kort utviklingssyklus, og kan lages med små utviklingsteam. De fleste er skrevet i React.js, Next.js eller HTML5. Utvikling på klientsiden bruker vanligvis disse språkene, som bidrar til å bygge en applikasjon frontend. Utvikling på serversiden gjøres for å lage skriptene en web app vil bruke. Språk som Python, Node.js, Nest.js og PHP brukes ofte på serversiden.

Web app kontra andre applikasjons typer

Innenfor den mobile data sektoren blir web apper noen ganger forvekslet med native apper, som er applikasjoner som er utviklet spesifikt for en bestemt plattform eller enhet. De to utelukker imidlertid ikke hverandre. Noen applikasjoner lastes ned og er laget spesifikt for den typen enhet den er lastet ned på. Innebygde apper kan vanligvis bruke enhets spesifikk maskinvare, for eksempel en GPS eller kamera på en innebygd mobilapp.

Programmer som kombinerer de to tilnærmingene blir noen ganger referert til som hybrid applikasjoner. Hybrid Apper fungerer på samme måte som en web app, men installeres på enheten som en innebygd app ville vært. Hybrid Apper kan også dra nytte av enhets spesifikke ressurser, ved å bruke interne APIer. Nedlastede apper kan noen ganger fungere offline; hybrid apper har imidlertid ikke denne funksjonaliteten. En hybrid app vil vanligvis dele lignende navigasjonselementer som en web app, siden de begge er basert på webapplikasjoner.

Fordeler og ulemper

Webapplikasjoner har mange forskjellige bruksområder, her er noe av det du må ta i betrakting:

Fordeler:

  • Trenger ikke lastes ned og installeres – Tilgjengelig gjennom nettlesere.
  • Enkel å vedlikeholde, har samme oppbygging uavhengig av enhet.
  • Raskere, og enklere, å bygge sammenlignet med mobilapper.
  • Trenger ikke å godkjennes av app butikker, kan derfor lanseres hurtigere.
  • De kan nås via ulike plattformer som en PC, nettbrett eller mobil.

Ulemper:

  • Fungerer ikke uten nett
  • Litt tregere enn mobilapper, og har ofte mindre avanserte funksjoner.
  • Er begrenset til mindre avanserte funksjoner
  • Kanskje ikke like synlig som mobilapper siden de ikke er oppført i en bestemt database, som for eksempel app store.
  • Kvalitet og sikkerhet er ikke alltid garantert – web apper trenger ikke godkjennes av app store eller Google Play.

Vi følger ditt prosjekt tett hele veien fra start til slutt

Book et møte med oss